Om klubben

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 18. december 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

 

Eneste punkt er forslag om ændring af §14 fra:

 

"Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i øjemed indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvorefter beslutning træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal i tilfælde af klubbens ophør tilfalde

Tønder Badminton Klub."

 

til:

 

"Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i øjemed indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvorefter beslutning træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå."

 

med venlig hilsen

bestyrelsen

 

 

 

Tønder Tennisklub

Sønderlandevej 4, 6270 Tønder


Vis stort kort