Årsberetning 2014

ÅRSBERETNING VED TTK- GENERALFORSAMLINGEN DEN 26/3 2014.

Tennisåret 2013 blev et år med ekstra indsats på ungdomstræningsfronten og det gav straks pote. De 5 trænere, Kim, Gunnar, Jakob, Lars og Leif samt hjælpetræner Louise gjorde en stor indsats på tennisbanerne med de unge mennesker og det medførte at der kom mange nye spillere, så gruppen voksende til 15-20 spillere som flittigt mødte talrigt op til træning hver torsdag.

Igen i år havde vi 4 DGI hold tilmeldt turnering og det lykkedes at hjemføre hele 2 mesterskaber idet Gunnar og Lars vandt rækken mester32 og ligeledes hjemførte Lars en guldmedalje ved landsmesterskaberne i single. Derudover fik klubben en sølvmedalje i rækken H55A ved Knud og Per. Et stort tillykke til medaljetagerne!

Økonomien vil Jakob som sædvanligt komme nærmere ind på, men der skal her lyde en stor tak til vores sponsorer, Spillehjørnet i Tønder og Sydbank for deres økonomiske støtte til klubben.

Banerne blev igen anlagt af banefolkene fra Randers. Resultatet var ganske fornuftige baner, dvs. de virkede mere jævne end før. Dog har vi stadig problemer med at især de 2 første baner falder en del i enden mod fodboldbanerne og afmærkninger går ofte løse på samtlige baner. Dette prøver vi at gøre noget ved når banerne skal klargøres igen til sæson 2014.

Sluttelig skal lige nævnes at vi sidst på året havde besøg af et par voldsomme storme som bl.a. skadede hegnet bag banerne 1 og 2. Problemet løses dog heldigvis ved at klubben havde en forsikring på klubhuset som dækker udgifterne til nye hegn bag disse 2 baner. I skrivende stund er opsætning/udskiftning af disse hegn netop gået i gang.

Og til allersidst vil jeg lige proklamere min afgang som formand i klubben og lægge formandskabet i hænderne på Gunnar som jeg vil ønske held og lykke med arbejdet. Jeg forbliver dog i bestyrelsen som menigt medlem.

På bestyrelsen vegne Vigand